Kallelse till årsmöte

Skriven 14 februari 2021 21:11 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: https://kemistklubben.org/media/allmant/mm02-kallelse.pdf

Bilagor till kallelsen:
Bilaga 1: https://kemistklubben.org/media/allmant/mm02-bilaga-1-kk-bokslut-2020.pdf
Bilaga 2: https://kemistklubben.org/media/allmant/mm02-bilaga-2-arbetsordning-andringsforslag.pdf

Not till bilaga 2: Röd markerad text är text som faller bort ur den nuvarande arbetsordningen. Grön markerad text är förslag på nya tillägg i arbetsordningen. Blå markerad text är kommentarer.

Anmälningslänk: https://kemistklubben.org/events/anmalning-mm02

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 15 mars 2021 09:39 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: https://kemistklubben.org/media/allmant/mm03-kallelse.pdf

Bilagor till kallelsen:

https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-rattelseuppmaning-prh.pdf
https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-forslag-pa-mandatperioden-for-projektutskottet-3.pdf
https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-forslag-om-ak4-ansvarig-4.pdf
https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-arbetsordningens-andringsforslag-med-kommentarer-3.pdf

Not till bilaga - arbetsordningens ändringsförslag: Röd markerad text är text som faller bort ur den nuvarande arbetsordningen. Grön markerad text är förslag på nya tillägg i arbetsordningen. Blå markerad text är kommentarer.

Anmälningslänk: https://kemistklubben.org/events/anmalning-mm03/

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 11 april 2021 23:51 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: https://kemistklubben.org/media/allmant/mm04-kallelse.pdf

Bilagor till kallelsen:

Bilaga 1: https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-rattelseuppmaning-prh.pdf
Bilaga 2: https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-2-projektutskott-med-kommentarer-och-andringar.pdf
Bilaga 3: https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-3-projektutskott-utan-kommentarer-andringar.pdf

Not till bilaga 2: Röd markerad text är text som faller bort ur den nuvarande arbetsordningen. Grön markerad text är förslag på nya tillägg i arbetsordningen. Blå markerad text är kommentarer.

Anmälningslänk: https://kemistklubben.org/events/anmalning-mm04/

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 13 september 2021 11:10 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: länk

Bilagor till kallelsen:
Bilaga 1: länk
Bilaga 2: länk

Anmälningslänk: https://kemistklubben.org/events/anmalning-mm06/

Kandidatfrågor till valmöte MM10

Skriven 9 december 2021 12:52 av William Törnqvist

Kandidater uppställda till styrelseposter kommer under mötet ställas två frågor man kan studera på förhand, samt 1 till 2 oförberedda frågor som presenteras under mötet. Alla kandidater får maximalt 8 minuter att besvara frågorna. 

De förberedda frågorna för styrelseposterna är enligt följande:

Viceordförande

Vilka är KK:s viktigaste högskolepolitiska samarbetspartners? Hur skulle du driva och bevaka KK:s intressen i samverkan med dessa aktörer?

Tycker du att det finns behov av att utveckla gulisverksamheten? På vilket sätt isåfall?

Ekonomiser

Hur ska klubbens ekonomi utvecklas under de kommande åren, t.ex. med tanke på vårt behov av ny lokal?

Vad skulle du göra för att få klubbens ekonomiska verksamhet mer transparent för medlemmar?

Sekreterare

Hur kunde man utveckla klubbens kommunikation och informationsverksamhet?

Hur skulle du utnyttja och utveckla klubbens informationskanaler för att engagera fler av klubbens medlemmar att delta i KK:s och samarbetspartners evenemang?

Näringslivsansvarig

Hur skulle du utveckla Kemistklubbens sponsverksamhet?

Vad skulle göra just dig till en bra Näringslivsansvarig?

Klubbhövding

Vad gör än bra klubbhövding?

Vad är viktiga saker som bör tänkas igenom inför nya samarbetet med HF?

Idrottsminister

Hur kunde ASK utveckla sin verksamhet?

Hur skulle ASK kunna göra sina alkoholfria evenemang attraktivare åt sina medlemmar?

Programchef

Har du ideer på nya typers samarbeten och evenemang som kemistklubben kunde ordna?

Varför skulle du passa som programchef? / Vilka av dina egenskaper passar en programchef?

 

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 23 oktober 2021 13:15 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: länk

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 15 november 2021 19:53 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: länk

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 7 december 2021 19:24 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: länk

Bilaga 1: Budgetförslag 2022

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 8 maj 2021 12:25 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: https://kemistklubben.org/media/allmant/mm05-kallelse.pdf

Anmälningslänk: https://kemistklubben.org/events/anmalning-mm05/

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 11 januari 2021 16:00 av William Törnqvist

Kallelsen som pdf: https://kemistklubben.org/media/allmant/mm01-kallelse.pdf

Historikkommittén hälsar!

Skriven 1 februari 2021 21:46 av William Törnqvist

Minns du Chemikums blöta golv? Var du den första som satte foten i KK:s nya kansli (eller badade i badkaret) i Axelia eller tog du kanske dit en rullstol? Spelade du den första FIA:n? Har du varit med i ett KK-spex? Kommer du ihåg en styssebytarkryssning på 00-talet? Har du ett norgeminne som är väldigt speciellt? Har du tappat bort dig på en xqr^2 utomlands (eller vet du varför det heter fackxqr^2), eller varit med på ASK-regattan? Vilket år slutade pojkarna lussa efter glöggrundan? Och varför har lucia en HK korv som krona? Minns du då man ännu skulle köpa glas i Glashandeln? Vem är julgubben? Och vem är Skalman?

 

Kemistklubben har påbörjat skrivandet av sin 100-årshistorik och vi söker nu roliga (eller tråkiga) berättelser, anekdoter eller historier. Vill du bidra med en text, en bild, ställa upp på intervju eller tipsa oss på något spännande vi kan skriva om eller någon vi kanske borde prata med? Kontakta oss då på [email protected] 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Historikkommittén

Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

Sök till TEK studeranderepresentant!

Skriven 2 januari 2021 20:58 av William Törnqvist

Nu har du din chans att få påverka teknologkulturen på en nationell nivå! Teknologkommissionen väljer tillsammans fyra stycken studeranderepresentanter till TEKs fullmäktige och TEK Youth Committee TYC. Från Åbo väljs en ordinarie- och en reservmedlem till respektive organ. Mandatperioden för studeranderepresentanter är ett år.

Länk till ansökan samt ytterligare information om representantposterna:

https://docs.google.com/forms/d/1ns6zTKfbyddUnYgY08-jYVjuNa7l3AXKoaRXJqL5Vn0/viewform?edit_requested=true

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 9 oktober 2021 14:57 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: länk

Bilagor till kallelsen:
Bilaga 1: länk
Bilaga 2: länk