Kemistklubbens medlemskrav 2023-2024:

 

 • - Delta i ett av KK:s medlemsmöten

 

 • - Ge en gåva till styrelsen

 

 • - Ha avklarat 10 sp i grundstudier

 

 • - Plikta 3 gånger:

 

  • Uppgifter kommer meddelas löpande under resten av läsåret. Antingen att man förtjänar sina pliktningar genom att jobba på olika KK evenemang (exempelvis sångsitzen 8.9) eller deltar i KK evenemang som styrelsen på förhand godkänt som pliktningar (inga sådana evenemang har utlysts ännu detta läsår). 

 

 • - 3/5 av nedanstående krav måste uppfyllas (Uppfyll 5/5 och förtjäna supergulishalarmärket):
  • Sy fast 20 halarmärken på halaren
  • Utför en jäynä eller hitta på en uppfinning
  • Sjung Åbo Kemisternas sång utantill
  • Ställ upp till föreningsval
  • Delta i ett ASK-evenemang

 

Medlemskraven är samma oavsett om man är kemist eller teknolog. Men endast teknologer erhåller rätten att bära teknologmössa på samma gång som de förtjänar medlemskap. Medlemskap måste man ha klarat av före 30 april 2023 om man vill ha teknologmössa detta läsår, då delas teknologmössorna ut i en mössutdelningsceremoni. Ceremonin är traditionellt enda gången under året som mössorna delas ut. Man bör även delta i Eldprowet före mössutdelningsceremonin.  

Fyll i Medlemsansökan när du uppfyllt alla medlemskraven och skicka in till styrelsen via [email protected]. Bifoga ditt ifyllda guliskort.  

 

Är du medlem i Datateknologerna vid Åbo Akademi rf och vill bli medlem i Kemistklubben?

Som ordinarie medlem i DaTe kan man också ansöka om ordinarie medlemskap i Kemistklubben vid Åbo Akademi rf.

 

Så här gör du som DaTe ordinarie medlem för att bli ordinarie medlem i Kemistklubben:

 1. Betala KK:s medlemsavgift 5€ för ett år
 2. Delta i ett KK-medlemsmöte
 3. Ge en gåva till KK:s styrelse (valbart men hör till god sed)
 4. Fylla i ansökningsblanketten och mejla den till KK-styrelsen [email protected]

 

Styrelsen beviljar KK medlemskap åt medlemmar i DaTe då alla ovanstående kriterier uppfyllts samt ansökningsblanketten godkänts.

 

Vid eventuella frågor ta kontakt med KK-styrelsen.