Fyll i Medlemsansökan när du uppfyllt alla medlemskraven och skicka in till styrelsen.