Projektutskottet

Uppgift Namn Epost (@abo.fi) Telefon
Ordförande Johannes Bjarnason johannes.bjarnasonhellnas 050 52 96767
Kassör Joel Vauhkonen joel.vauhkonen 040 01 90467
Medlem Cecilia Karsten cecilia.karsten 050 5720909
Medlem Tilde Strömsbäck tilde.stromsback 045 86 72500