Kemistklubbens ABC

En mer detaljerad lista hittas i gulisguiden!

ASG - Axels och Stinas Gamyler är en alumniförening för redan utdimitterade kemister och diplomingenjörer från Åbo Akademi.

ASINDA är Axels och Stinas industridag. Under ASINDA kan du bekanta dig med olika företag, få tips om sommarjobb, praktikplatser och diplomarbete. Du kan också lyssna på intressanta presentationer och föredrag som hålls av de företag som representeras. Projektutskottet ansvarar för ASINDA.

Axelbandet ger dig en möjlighet att under studietiden utveckla dina musikaliska talanger i form av en teknologorkester. Mera info på www.axelbandet.fi.

Axel och Stina Eklund är Kemistklubbens galjonsfigurer och TkF:s evighetsstuderande. Alla manliga medlemmar i KK kallas Axel och de kvinnliga medlemmarna kallas Stina. Axels och Stinas sångbok är en av de viktigaste KK-prylarna, åtminstone under den första tiden. Sångboken innehåller de flesta sånger som sjungs under sitzarna.

BoKKen är Kemistklubbens egen anslagstavla som hittas vid ingången till Aurum. Till Bocken kommer aktuell information om kommande evenemang och anmälningslistorna till dem.

Borgrådet ser till att allt på Borgen är i skick och att allt går rätt till där. Borgrådet består av klubbhövding, ekonomiser, sekreterare, inköpschef, två värdinnor, kökstekniker och programchef.

Berzelii är Kemisektionen vid Kungliga Tekniska Högskolans hyllningsarrangemang till Jöns Jakob Berzelius.

DaTe - Datateknologerna vid Åbo Akademi är en ämnesförening för datateknikstuderanden vid Åbo Akademi. Kemistklubben brukar ha tätt samarbete med lillebror DaTe.

Gulnäbben (även Gulisen) är första årets studerande, och kallas även i övriga teknologsammanhang phux. Förr i tiden kallades även Gulnäbbar på KK för provrörsbarn.

Halare - Kemistklubbens halare är ljusgrön och färgas själv av varje KKare. Ursprungligen skulle även logon på ryggen tryckas själv.

HF - Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi är en takföreningen för humaniora studeranden. Utöver detta har skilda utbildningsprogram egna ämnesföreningar.

MK - Merkantila Klubben representerar studerande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. MKare brukar alltid ibland synnas nere på F.

Medlemsmötet är Kemistklubbens högsta beslutande organ. Medlemsmötet hålls varje månad på veckan närmast den 15 dagen i månaden.

PU är programutskottet som planerar och står för det mesta program som Kemistklubben erbjuder. Utskottet leds av programchefen.

Redox är namnet på årsberättelsen som varje år utkommer till Axelnatten.

SF - Statsvetenskapliga klubben är ämnesföreningen för statsvetare vid ÅA. En statsvetare brukar bära en knallröd halare och trivs ofta på F.

Sitz är en fest med mat och dryck. Vid sitzen sjunges snapsvisor under sångledarens ledning och varje sitz avslutas med Åbokemisternas sång. Efter denna får man av traditionen inte sätta sig på samma plats.

TEK - Teknikens Akademikerförbund - Tekniikan Akateemiset  är din fackförening både under och efter din studietid. TEK samlar ihop alla finska teknologer och färdiga diplomingenjörer från olika orter och arbetar för deras rättigheter.

TFiF - Tekniska föreningen i Finland är en del av fackföreningen TEK och representar finlandssvenska teknologer och diplomingenjörer. Som studerande har du möjlighet till gratis medlemskap till både TEK och TFiF.

Vinterblot är vår norska vänförening Høiskolens Chemikerforeningens baalvecka.