Styrelsen 2022 

 

Ordförande
Cecilia Dahl
Tel. +358 45 3498089
e-mail: [email protected]
Ansvarar för klubbens
verksamhet samt
kontakten utåt.

 

Viceordförande
William Törnqvist
Tel. +358 45 73432315
e-mail: [email protected]
Sköter gulnäbbs samt
högskolepolitiska ärenden

 

 
Ekonomiser
Joel Vauhkonen
Tel. +358 40 0190467
e-mail: [email protected]
Sköter klubbens ekonomiska
ärenden 

 

 
Sekreterare
Stella Sandström
Tel. +358 44 2189907
e-mail: [email protected]
Sköter informationsflöde,  
nyckelrättigheter och
medlemsregistret.

 

 
Näringslivsansvarig
Sofia Nordgren
Tel. +358 45 1355207
e-mail: [email protected]
Sköter kontakten till näringslivet, ansvarar 
 för exkursioner samt övervakar 
alumniverksamheten.

 

 
Klubbhövding
Robin Enestam
Tel. +358 44 0877777
e-mail: [email protected]
Sköter klubblokalen
samt diciplinära ärenden.

 

 
Idrottsminister
Kristina Golovan
Tel. +358 44 3084242
e-mail: [email protected]
Sköter Axels Sportklubb
och sportstugan.

 

 
Programchef
Viktor Löfgren
Tel. +358 44 2001541
e-mail: [email protected]
Sköter klubbens
programplanering.