Styrelsen 2023


Ordförande
Viktor Löfgren
Tel. +358 44 2001541
e-mail: [email protected]
Ansvarar för klubbens
verksamhet samt
kontakten utåt.

 

Viceordförande
Sofia Nordgren
Tel. +358 45 1355207
e-mail: [email protected]
Sköter gulnäbbs samt
högskolepolitiska ärenden

 

 
Ekonomiser
Tobia Ritola
Tel. +358 40 5960125
e-mail: [email protected]
Sköter klubbens ekonomiska
ärenden 

 

 
Sekreterare
Patrik Ingman
Tel. +358 45 1366234
e-mail: [email protected]
Sköter informationsflöde,  
nyckelrättigheter och
medlemsregistret.

 

 
Näringslivsansvarig
Ella Majasuo
Tel. +358 44 2657989
e-mail: [email protected]
Sköter kontakten till näringslivet, ansvarar 
 för exkursioner samt övervakar 
alumniverksamheten.

 

 
Klubbhövding
Kevin Hede
Tel. +358 44 2092600
e-mail: [email protected]
Sköter klubblokalen
samt disciplinära ärenden.

 

 
Idrottsminister
Cecilia Dahl
Tel. +358 45 3498089
e-mail: [email protected]
Sköter Axels Sportklubb
och sportstugan.

 

 
Programchef
William Storkamp
Tel. +358 40 0227356
e-mail: [email protected]
Sköter klubbens
programplanering.