Styrelsen 2021 

Ordförande
Ann-Louise Hakalax
Tel. +358 44 30 11 799
e-mail: ahakalax(a)abo.fi
Ansvarar för klubbens
verksamhet samt
kontakten utåt.

 

Viceordförande
Erik Östman
Tel. +358 50 31 10 825
e-mail: erostman(a)abo.fi
Sköter gulnäbbs samt
högskolepolitiska ärenden

 

 
Ekonomiser
Matias Oksa
Tel. +358 40 41 30 455
e-mail: moksa(a)abo.fi
Sköter klubbens ekonomiska
ärenden 

 

 
Sekreterare
William Törnqvist
Tel. +358 45 73 43 2315
e-mail: wtornqvi(a)abo.fi
Sköter informationsflöde,  
nyckelrättigheter och
medlemsregistret.

 

 
Näringslivsansvarig
Liisa Leino
Tel. +358 44 04 04 960
e-mail: liisa.leino(a)abo.fi
Sköter kontakten till näringslivet, ansvarar 
 för exkursioner samt övervakar 
alumniverksamheten.

 

 
Klubbhövding
Vilhelm Sundstedt
Tel. +358 50 53 16 793
e-mail: vsundste(a)abo.fi
Sköter klubblokalen
samt diciplinära ärenden.

 

 
Idrottsminister
Fredrika Snåfs
Tel. +358 44 01 81 118
e-mail: fsnafs(a)abo.fi
Sköter Axels Sportklubb
och sportstugan.

 

 
Programchef
Anni Lindberg
Tel. +358 50 59 87 657
e-mail: aslindbe(a)abo.fi
Sköter klubbens
programplanering.