Ordförande
Lukas Akantu
Tel. +358 40 82 93 636
e-mail: lakantu(a)abo.fi
Ansvarar för klubbens
verksamhet samt
kontakten utåt.

 

Viceordförande
Ann-Louise Hakalax
Tel. +358 44 30 11 799
e-mail: ahakalax(a)abo.fi
Sköter gulnäbbs samt
högskolepolitiska ärenden

 

 
Ekonomiser
Ilona Kairinen
Tel. +358 44 37 37 145
e-mail: ikairine(a)abo.fi
Sköter klubbens ekonomiska
ärenden 

 

 
Sekreterare
Erik Östman
Tel. +358 50 31 10 825
erostman(a)abo.fi
Sköter informationsflöde,  
nyckelrättigheter och
medlemsregistret.

 

 
Näringslivsansvarig
Ronja Koskinen
Tel. +358 40 0251855
e-mail: rokoskin(a)abo.fi
Sköter kontakten till näringslivet, ansvarar 
 för exkursioner samt övervakar 
alumniverksamheten.

 

 
Klubbhövding
Lukas Kamis
Tel. +358 44 31 76 607
e-mail: lkamis(a)abo.fi
Sköter klubblokalen
samt diciplinära ärenden.

 

 
Idrottsminister
Rickard Svedberg
Tel. +358 50 32 25 625
e-mail: risvedbe(a)abo.fi
Sköter Axels Sportklubb
och sportstugan.

 

 
Programchef
Vilhelm Sundstedt
Tel. +358 50 53 16 793
e-mail: vsundste(a)abo.fi
Sköter klubbens
programplanering.