Aktiviteter

Branschkvällen är ett seminarietillfälle med aktuella teman angående industri, teknologi, och innovationer. Senaste åren har teman varit bland annat förnyelsebara energiformer, skogsindustrins framtid och entreprenörskap. Seminariet har visat sig vara mycket populärt och alla utexaminerade Axlar och Stinor samt yngre teknologer är hjärtligt välkomna. I samband med branschkvällen ordnas även föreningens årsmöte.

AIR-seminariet ordnas traditionsenligt på tisdagen under Kemistklubbens Baalvecka i
november. Seminariet är ett heldagsprogram med en efterföljande samkväm för deltagarna. AIR-seminariet är populärt speciellt bland studeranden och under seminariet delas även Boes-stipendiet (till minne av Bo Mannström) ut till två flitiga studeranden.

Multiårskurssitzen ordnas vartannat år i samband med kemiteknikens Alumnidag. Multiårskurssitzen är ett ypperligt tillfälle att träffa gamla kompisar från studietiden och knyta nya kontakter. Evenemanget brukar traditionsenligt ordnas på Kåren med följande eftersläpp på klubblokalen. Multiårskurssitzerna har de senaste åren varit stora sucéer med lång över 100 deltagare!

ASG Online
Du hittar ASG både på Facebook och LinkedIn.
 
Icke ASG-medlemmar kan också gå med i grupperna ifall du studerat teknik eller kemi på ÅA.
Grupperna är också öppna för studeranden samt ÅA personal.
 
LinkedIn: ASG – Axel och Stinas Gamyler, Åbo Akademi

Kom med i vår gemensamma Telegram chat, med både DaTe och KK alumner, genom att följa denna länk

Alla evenemang som ASG ordnar är menade för såväl teknologer som utexaminerade diplomingenjörer och filosofiemagistrar. Kom med!