Axels Sportklubb r.f.  (ASK)

 

ASK som förening

Axels Sportklubb rf är en förening vars huvudsakliga uppgift är att erbjuda alla teknologstuderande samt kemistuderande vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik möjlighet till idrott, friluftsliv och rekreation. Föreningen uppbär ingen medlemsavgift, utan alla ovannämnda studerande har lika stor rätt att delta i föreningens verksamhet, och betraktas därmed som medlemmar i Axels Sportklubb. Föreningen registrerades år 1957, men 1959 betraktas som Axels Sportklubbs födelseår i och med att sportstugan invigdes detta år. 

Idrott och motion 

Axels Sportklubb strävar efter att delta i de flesta idrotts- och motionsevenemangen som ordnas av Åbo Akademi och CampusSport. Medlemmarna uppmuntras ta kontakt med föreningens styrelse ifall de önskar delta i något motions- eller idrottsevenemang som är kopplat till Åbo Akademi eller CampusSport. Axels Sportklubb står för anmälan och eventuella garantisummor vid deltagandet i exempelvis CampusSports turneringar. Axels Sportklubb strävar efter att ordna evenemang och aktiviteter utanför CampusSports motionsutbud, detta för att ge medlemmarna en chans att prova på något nytt. Förslag på grenar som föreningen skulle kunna prova på tas alltid emot med öppna armar. 

Motionsturer är också något som Axels Sportklubb strävar efter att ordna varje vecka. Motionsturerna är turer som alla kan delta i med låg tröskel, vi motionerar för att det är kul! Mottot “Du behöver inte vara bra, bara du är i vägen” är något vi följer, speciellt när det kommer till motionsturerna. Den mest uppdaterade informationen hittas på Axels Sportklubbs instagram ASK instagram eller i Telegram-gruppen “Sportchatten”, Sportchatten

Uthyrning av stugan 

Det finns möjlighet att hyra stugan som vi äger i Pargas djupa skogar. Uthyrningar av stugan sköts vanligtvis via stughövdingen. Kontaktuppgifter till årets stughövding hittas under rubriken "Styrelsen" under ASK-fliken på Kemistklubbens och Datateknologernas hemsidor. 

Pris för uthyrning per dygn: 

ASK-styrelsen: 0 €/dygn 

ASK-medlemmar: 25 €/dygn 

Övriga: 75 €/dygn 

 

ASK stadgar PRH

ASK arbetsordning 26.1.2018