Axel Industriråd (AIR) är styrelsen för ASG.

Styrelsemedlemmarna 2024:

Mathias Johnson, Ordförande
Johanna Liinamaa, Vice ordförande
Niclas Jern, Informatör
Magdalena Granö, Styrelsemedlem
Tobias Asplund, Styrelsemedlem
Frida Erikson, Styrelsemedlem
Marcus Alanen, Styrelsemedlem
Tommy Ranta, Styrelsemedlem
Tor Stendahl, Styrelsemedlem
Päivi Soinio, Datateknologernas Kurator
Patrik Henelius, Dekanus – FNT
Leena Hupa, Kemistklubbens President
Martin Ekman, Kemistklubbens Kurator
Anton Backman, Kemistklubbens studentrepresentant
Emilia Håkans, Datateknologernas ordförande