Axel Industriråd (AIR) är styrelsen för ASG.

Styrelsemedlemmarna 2024:

Johanna Liinamaa, Ordförande
Niclas Jern, Vice ordförande
Magdalena Granö, Styrelsemedlem
Pinja Lillrank, Styrelsemedlem
Minna Blomster, Styrelsemedlem
Jon von Weymarn, Styrelsemedlem
Tobias Asplund, Styrelsemedlem
Frida Erikson, Styrelsemedlem
Niclas Jern, Datateknologernas Kurator
Patrik Henelius, Dekanus – FNT
Leena Hupa, Kemistklubbens President
Martin Ekman, Kemistklubbens Kurator
Annika Nylander, TFiF-representant
Anton Backman, Kemistklubbens studentrepresentant
Emilia Håkans, Datateknologernas ordförande