Medlemsförmåner

 


Som medlem i Kemistklubben fås följande förmåner. Observera att medlemsavgiften måste betalas varje nytt läsår för att förmånerna skall gälla.

 

- Förmånligare att delta i Kemistklubbens evenemang

- Nätanmälningar till Kemistklubbens evenemang öppar tidigare för Kemistklubbens medlemmar

- Billigare kompendier från glashandeln

- Avecrättigheter till Faust

- Rätt att beställa och bära tofsmössa

- Rätt att bära Kemistklubbens frackband

- Den regelbunda utgivna medlemstidningen Tekniska Åtgärder

- Den årliga utgivna årsberättelsen Redox

- Tillgång till bildgalleriet

- Gratis kaffe på kansliturerna

 

- Förmånligare klättring på Kiipeilykeskus K2

     - Första klättrings gången - försöksgången 12 €

          - Uthyrning av utrustning ingår (skor och sele)

          - En grundskolning i hur man säkrar. Efter skolningen kan medlemmarna klättra fritt såväl           på boulder- som på väggklättringssidan och säkra utan special övervakning.

          Obs! Ifall ni besöker hallen första gången i grupp på över 8pers behövs det göras en                   gruppbokning!

     - Happy hour på vardagar kl. 14-16 - 10 €

          - Det räcker med att man anländer till hallen och betalar inom denna tid

     - Klättring från kl. 16 framåt - 15 €

 

     Tiden är obegränsad - vilket betyder att man får stanna i hallen hur länge man vill!

     Mera om företaget finnas på deras hemsida www.k2kiipeily.com