Redox


Redox är namnet på årsberättelsen som varje år utkommer till Axelnatten. Redox sammanställs av två till tre personer, även kallade Redoxjoner.

Redoxjoner 2021
Uppgift Namn Epost (@abo.fi) Telefon
Redoxjon Johanna Brink johanna.brink  
Redoxjon Ann-Louise Hakalax ahakalax 044 30 11 799
Redoxjon Ronja Koskinen rokoskin 040 02 51 855

 

Redox 72

Redox 71

Redox 70

Redox 69

Redox 68

Redox 67

Redox 66