Redox är namnet på årsberättelsen som varje år utkommer till Axelnatten. Redox sammanställs av två till tre personer, även kallade Redoxjoner.

Redoxjoner 2020
Uppgift Namn Epost (@abo.fi) Telefon
Redoxjon Johanna Brink    
Redoxjon Tommy Kivimäki tokivima 040 70 11 495
Redoxjon Peter Wihlman    

Redox 72

Redox 71

Redox 70

Redox 69

Redox 68

Redox 67

Redox 66