Redox


Redox är namnet på årsberättelsen som varje år utkommer till Axelnatten. Redox sammanställs av två till tre personer, även kallade Redoxjoner.

Redoxjoner 2021
Uppgift Namn Epost (@abo.fi) Telefon
Redoxjon Johanna Brink johanna.brink  
Redoxjon Ann-Louise Hakalax ahakalax 044 30 11 799
Redoxjon Ronja Koskinen rokoskin 040 02 51 855

 

Redox 73

Redox 72

Redox 71

Redox 70

Redox 69

Redox 68

Redox 67

Redox 66