Kallelse till medlemsmöte

Skriven 15 mars 2021 09:39 av William Törnqvist

Kallelsen som PDF: https://kemistklubben.org/media/allmant/mm03-kallelse.pdf

Bilagor till kallelsen:

https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-rattelseuppmaning-prh.pdf
https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-forslag-pa-mandatperioden-for-projektutskottet-3.pdf
https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-forslag-om-ak4-ansvarig-4.pdf
https://kemistklubben.org/media/allmant/bilaga-arbetsordningens-andringsforslag-med-kommentarer-3.pdf

Not till bilaga - arbetsordningens ändringsförslag: Röd markerad text är text som faller bort ur den nuvarande arbetsordningen. Grön markerad text är förslag på nya tillägg i arbetsordningen. Blå markerad text är kommentarer.

Anmälningslänk: https://kemistklubben.org/events/anmalning-mm03/