Kallelse till medlemsmöte

Skriven 13 februari 2022 19:24 av Stella Sandström

Kallelse som PDF: länk

Bilaga 1: Bokslut 2021

Bilaga 2: Utdrag ur mötesprotokoll för styrelsemöte 5

Bilaga 3: Verksamhetsgranskningsberättelse

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 31 augusti 2022 16:05 av Stella Sandström

Kallelse som pdf: länk

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 15 oktober 2022 12:54 av Stella Sandström

Förberedande frågor till valet av ordförande:

 

1. Presentera dig själv, vem är du?


2. Varför vill du bli ordförande?


3. Vad är ordförandes viktigaste uppgift?


4. Vad är dina styrkor samt svagheter som vår nästa ordförande?

 

Kallelse som pdf: länk

Bilaga 1: länk

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 15 november 2022 22:48 av Stella Sandström

Kallelse som pdf: länk

Bilaga 1: länk

Ändringsförslag utan kommentarer och markeringar: länk

Bilaga 2: länk

Bilaga 3: länk

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 3 december 2022 15:42 av Stella Sandström

Kallelse som pdf: länk

Bilaga 1: länk

Bilaga 2: länk

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 10 april 2022 22:34 av Stella Sandström

Kallelse som pdf: länk

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 17 januari 2022 23:15 av Stella Sandström

Kallelse som PDF: länk

Kallelse till medlemsmöte

Skriven 14 mars 2022 15:23 av Stella Sandström

Kallelse som PDF: länk