Kallelse till medlemsmöte

Skriven 21 januari 2023 16:52 av Patrik Ingman

Kallelse som pdf: Länk

Bilaga 1: Länk

Kallelse till Medlemsmöte

Skriven 10 februari 2023 15:52 av Patrik Ingman

Kallelse som pdf: länk

Kallelse till extra möte 04

Skriven 23 mars 2023 14:20 av Patrik Ingman

Kallelse till extra möte 04

Kallelsen som pdf: länk

MM06 Kallelse

Skriven 6 september 2023 17:58 av Patrik Ingman

Kallelse till medlemsmöte 06

Kallelsen som pdf: https://fra1.digitaloceanspaces.com/albin-storage/kk/public/2023/medlemsmote/mm06-kallelse.pdf

MM07 Kallelse

Skriven 17 september 2023 10:27 av Patrik Ingman

Kallelse till medlemsmöte 07

Kallelsen som pdf: https://fra1.digitaloceanspaces.com/albin-storage/kk/public/2023/medlemsmote/mm07-kallelse.pdf

Kallelse till medlemsmöte 03

Skriven 7 mars 2023 09:05 av Patrik Ingman

Kallelsen som pdf: länk

MM10 Kallelse

Skriven 21 november 2023 17:04 av Patrik Ingman

Kallelse till medlemsmöte 10

 

Kallelsen som pdf: https://fra1.digitaloceanspaces.com/albin-storage/kk/public/2023/medlemsmote/mm10-kallelse.pdf

 

Bilaga 1, Jämställdhetsplan som pdf: https://fra1.digitaloceanspaces.com/albin-storage/kk/public/2023/medlemsmote/bilaga-1-kks-jamstalldhetsplan.pdf

 

MM08 Kallelse

Skriven 26 september 2023 18:12 av Patrik Ingman

Kallelse till medlemsmöte 8

Historikbeställningen finns inte i årsbudgeten för verksamhetsår 2023. På medlemsmötet kommer det beslutas om det skall beställas extra böcker för lagring.

Kallelsen som pdf: https://fra1.digitaloceanspaces.com/albin-storage/kk/public/2023/medlemsmote/mm08-kallelse.pdf