Kandidatfrågor till valmöte MM10

Skriven 9 december 2021 12:52 av William Törnqvist

Kandidater uppställda till styrelseposter kommer under mötet ställas två frågor man kan studera på förhand, samt 1 till 2 oförberedda frågor som presenteras under mötet. Alla kandidater får maximalt 8 minuter att besvara frågorna. 

De förberedda frågorna för styrelseposterna är enligt följande:

Viceordförande

Vilka är KK:s viktigaste högskolepolitiska samarbetspartners? Hur skulle du driva och bevaka KK:s intressen i samverkan med dessa aktörer?

Tycker du att det finns behov av att utveckla gulisverksamheten? På vilket sätt isåfall?

Ekonomiser

Hur ska klubbens ekonomi utvecklas under de kommande åren, t.ex. med tanke på vårt behov av ny lokal?

Vad skulle du göra för att få klubbens ekonomiska verksamhet mer transparent för medlemmar?

Sekreterare

Hur kunde man utveckla klubbens kommunikation och informationsverksamhet?

Hur skulle du utnyttja och utveckla klubbens informationskanaler för att engagera fler av klubbens medlemmar att delta i KK:s och samarbetspartners evenemang?

Näringslivsansvarig

Hur skulle du utveckla Kemistklubbens sponsverksamhet?

Vad skulle göra just dig till en bra Näringslivsansvarig?

Klubbhövding

Vad gör än bra klubbhövding?

Vad är viktiga saker som bör tänkas igenom inför nya samarbetet med HF?

Idrottsminister

Hur kunde ASK utveckla sin verksamhet?

Hur skulle ASK kunna göra sina alkoholfria evenemang attraktivare åt sina medlemmar?

Programchef

Har du ideer på nya typers samarbeten och evenemang som kemistklubben kunde ordna?

Varför skulle du passa som programchef? / Vilka av dina egenskaper passar en programchef?