Inbjudan till ASINDA 2021 Online

 

Bästa Företagsrepresentant, Härmed inbjuder vi Ert företag att delta i ASINDA 2021. Axels och Stinas Industridag, är en rekryteringsmässa som ordnas av fjärde årskursen vid Åbo Akademis utbildningsprogram för kemi och kemiteknik tillsammans med Kemistklubben vid Åbo Akademi rf.

På grund av Covid-19 kommer har vi bestämt oss för att ordna ASINDA 2021 online för att garantera alla medlemmars säkerhet. Rekryteringsmässan kommer härmed att ordnas fredagen den 22 januari 2021 via Zoom.

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi består av fem utbildningslinjer: Kemi- och Processteknik, Informationsteknologi, Naturvetenskaper, Biovetenskaper och Farmaci. ASINDA är i första hand för studeranden inom teknik, men evenemanget väcker även intresse över ämnesgränserna inom Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avsikten med ASINDA är att ge de studerande kunskap om arbetslivet samt kontakter till kommande arbetsgivare. Mässan består av företagspresentationer samt ledda diskussioner. Presentationerna kan hållas på svenska eller engelska. I samband med presentationerna erbjuds ett företagsspecifikt Zoom-rum för diskussion med studerande. En ASINDA publikation kommer att utges i samband med mässan. I publikationen har ni möjlighet att annonsera Ert företag. Information om de uppdaterade alternativen finns på följande sida.

OBS! Vi har gjort en ny anmälningsblankett för ASINDA Online. Vi ber Er som redan anmält sig till ASINDA 2021 att anmäla sig till Online-evenemanget om Ni fortfarande önskar delta.

Sista anmälningsdag är fredag den 11 december 2020. Anmälningen sker via Google-formuläret via länken: https://forms.gle/6LXzbBwejny1auWWA. På grund av ett begränsat antal platser, skickas ett bekräftelsemejl till företagets kontaktperson senast den 18 december.

Vi önskar Er välkomna

Jelka Björkqvist

Evelina Furubacka

Erik Hakala

Oscar Jutila

Kemistklubben / ASINDA                   Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

Biskopsgatan 8

20500 Åbo

Finland

[email protected]

Jelka Björkqvist +358 (0)44 0906999

Evelina Furubacka +358 (0)50 4398329

Erik Hakala +358 (0)44 2109600

Oscar Jutila +358 (0)40 5410416

 

 

Kemistklubben vid Åbo Akademi rf ASINDA 2021 erbjuder Ert företag följande alternativ

 

1. Företagspresentation, 250 € (10 platser)

• 30 minuter presentationstid + cirka 15 minuter ledd diskussion. Vi vill gärna att Ni utöver allmän information om företaget, berättar om någon speciell teknologi eller innovation som gjort Er framgångsrika inom Ert område.

• Presentationen kan hållas på svenska eller engelska.

• I samband detta alternativ erbjuds ett företagsspecifikt Zoom-rum för diskussion med intresserade studerande.

 

2. Annons i ASINDA publikationen, 200 €

• Publikationen innehåller programmet för ASINDA 2021, artiklar, presentation av fakulteten samt KTF/TkF/KT:are i arbetslivet.

• Publikationen kommer att skickas ut till Kemistklubbens och Datateknologernas alla medlemmar i PDF-format via e-post. Publikationen når då ca. 250 personer. • Annonsen kan innehålla både bild, företagets logo, text (t.ex. en kort presentation av företaget eller anställdas erfarenheter) och/eller rekryteringsinformation.

• Annonsen får vara maximalt två sidor lång (storlek A4).

3. Företagspresentation + Annons i ASINDA publikationen 400 €

 

Vinsten från mässan går till Kemistklubben och dess verksamhet.

Sista anmälningsdag är fredag den 11 december 2020. Anmälningen sker via Google-formuläret via länken: https://forms.gle/6LXzbBwejny1auWWA.

 

ASINDA 2021 Online tidtabell

Fredagen den 22 januari 2021

8:30-9:00 Öppnande av ASINDA - Dekanus Patrik Helenius

9:00-9:45 Företagspresentation 1 & 2 + ledd diskussion

10:00-10:45 Företagspresentation 3 & 4 + ledd diskussion

11:00-11:45 Företagspresentation 5 & 6 + ledd diskussion

12:15-13:45 Företagsspecifika Zoom-rum

14:00-14:45 Företagspresentation 7 & 8 + ledd diskussion

15:00-15:45 Företagspresentation 9 & 10 + ledd diskussion