Inbjudan till ASINDA 2023


 

Bästa företagsrepresentant,

Härmed inbjuder vi Ert företag att delta i ASINDA 2023 som ordnas fredagen den 20 januari 2023 i Aurum, Åbo Akademi, i Åbo. ASINDA, Axels och Stinas Industridag, är en rekryteringsmässa som ordnas av studerande vid Åbo Akademis utbildningsprogram för kemi- och processteknik samt kemi tillsammans med Kemistklubben vid Åbo Akademi rf. Årets tema för ASINDA-mässan är framtiden. 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi består av fem utbildningslinjer: Kemi- och Processteknik, Informationsteknologi, Naturvetenskaper, Biovetenskaper och Farmaci. ASINDA är i första hand för studerande inom teknik, men evenemanget väcker även intresse över ämnesgränserna inom Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. 

Avsikten med ASINDA är att ge de studerande kunskap om arbetslivet samt kontakter till kommande arbetsgivare. Under dagen har Ni möjlighet att bekanta Er med våra studerande och vice versa. Mässan består av rekrytering och företagspresentationer. Presentationerna kan hållas på svenska eller engelska. En ASINDA-publikation kommer att utges i samband med mässan. I publikationen har ni möjlighet att annonsera Ert företag. Ni har också möjlighet att delta i planschutställning vilket är ett bra alternativ om ni inte kan delta fysiskt. Traditionellt brukar dagen avslutas med cocktail och sittning tillsammans med studerande.

Sista anmälningsdag är fredagen den 25 november 2022. Anmälningen sker via formuläret via länken. På grund av ett begränsat antal platser, skickas ett bekräftelsemail inom en vecka till företagets kontaktperson. Anmälda företag kommer att få uppdaterad information gällande evenemanget.


 

Vi önskar Er välkomna

 

Sofia Nordgren

Theo Wiik

Liisa Leino

Max Andersson

Esmeralda Laurén

 

Projektutskottet - Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

 

 

ASINDA 2023 erbjuder Ert företag följande alternativ

 

 1. Företagspresentation, 750 €
 • 30 minuter presentationstid + 15 minuter till möjliga frågor av publiken. Utöver allmän information om företaget får Ni gärna berätta om någon innovation eller teknik som gjort Er framgångsrika inom Ert område och om Era tankar för en hållbar framtid. 
 • Föreläsningssalen rymmer ca 50 åhörare.
 • Möjlighet till uppkoppling av bärbar dator till videoprojektor i auditoriet. 

 

 1. Paneldiskussion, 750 € (max 4 företag)
 • En modererad diskussion, där studerande kan få en djupare insikt i Ert företag samt hur dess framtid ser ut.
 • Diskussionen sker mellan fyra olika företagsrepresentanter (1 representant/företag) och publiken. Jämn fördelning av diskussions tiden sköts av en moderator.
 • En möjlighet för Ert företag att inspirera studerande i en stor föreläsningssal som rymmer ca 120 åhörare.
 • En möjlighet för Ert företag att ytterligare diskutera Era innovationer och tankar kring en hållbar framtid.

 

 1. Utställningsplats 

Premium utställningsplats, 750 €

Normal utställningsplats, 600 € 

 • Utställningsplats med utrymme för 1-3 representanter. 
 • I platsen ingår ett bord och vid behov andra önskemål.
 • Premium utställningsplats är en synligare plats i aulan.

 

 1. Annons i ASINDA publikationen, 250 € / 200 €
 • Publikationen innehåller programmet för ASINDA 2023, artiklar, presentation av fakulteten samt alumner i arbetslivet.
 • Upplagan är 150 st  och delas ut till deltagare under ASINDA samt i elektronisk form till Kemistklubbens medlemmar.
 • Helsidas annons 250 € (färg eller svartvit).
 • Halvsidas annons 200 € (färg eller svartvit).

 

 1. Plansch under ASINDA evenemanget, 200 €
 • Planschen av företagets egen design trycks i färg (storlek A1) och hängs upp på en synlig plats under mässan. 
 • Planschen kan exempelvis innehålla företagets logo, kort information om företaget och/eller rekryteringsinformation (QR-kod).

 

 1. Marknadsföring i sociala medier, 300 €
 • Vi har också möjlighet att erbjuda marknadsföring till Ert företag via våra sociala medier. 
 • Reklam i form av inlägg på Kemistklubbens Facebook, Instagram och LinkedIn 300 €


 

 1. Paket 1: Företagspresentation + premium utställningsplats + helsidas annons i ASINDA-publikationen, 1500 €. 

 

 1. Paket 2: Premium utställningsplats + helsidas annons i ASINDA-publikationen + interaktiv paneldiskussion, 1500 €.

 

I priserna ingår morgonmål, lunch, kaffe, cocktail och sittning för företagsrepresentanterna. Det finns begränsat antal med platser på cocktailen och sittningen och därför har vi möjlighet att erbjuda max två platser per företag till denna del av evenemanget.

 

Vinsten från mässan går till Kemistklubben och dess verksamhet.