Inbjudan till ASINDA 2022

 

Bästa Företagsrepresentant, 

Härmed inbjuder vi Ert företag att delta i ASINDA 2022 som ordnas fredagen den 1 April 2022.

ASINDA, Axels och Stinas Industridag, är en rekryteringsmässa som ordnas av fjärde årskursen vid Åbo Akademis utbildningsprogram för kemi och kemiteknik tillsammans med Kemistklubben vid Åbo Akademi rf.

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi består av fem utbildningslinjer: Kemi- och Processteknik, Informationsteknologi, Naturvetenskaper, Biovetenskaper och Farmaci. ASINDA är i första hand för studeranden inom teknik, men evenemanget väcker även intresse över ämnesgränserna inom Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avsikten med ASINDA är att ge de studerande kunskap om arbetslivet samt kontakter till kommande arbetsgivare. Under dagen har Ni möjlighet att bekanta Er med våra studerande och vice versa. Mässan består av rekrytering och företagspresentationer. Presentationerna kan hållas på svenska eller engelska. En ASINDA-publikation kommer att utges i samband med mässan. I publikationen har ni möjlighet att annonsera Ert företag. Ni har också möjlighet att delta i planschutställning vilket är ett enormt bra alternativ om ni inte kan delta fysiskt. Traditionellt brukar dagen avslutas med cocktail och sittning tillsammans med studerande.

Sista anmälningsdag var fredag den 18.3.2022. 
 

                                                                          Vi önskar Er välkomna

 

                                                                                 Cecilia Dahl                                             +358 (0)45 3498089

                                                                                 Cia Weckström                                         +358 (0)40 8019993

                                                                                 Ilona Kairinen                                          +358 (0)44 3737145

                                                                                 Matias Oksa                                            +358 (0)40 4130455

                                                                      Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

 

Kemistklubben / ASINDA

Henriksgatan 2

20500 Åbo

Finland

[email protected]

 

ASINDA 2022 erbjuder Ert företag följande alternativ

 

 1. Företagspresentation, 600 € (8 platser)
 • 30 minuter presentationstid. Vi vill gärna att Ni utöver allmän information om företaget, berättar om någon speciell teknologi eller innovation som gjort Er framgångsrika inom Ert område. Ge Er presentation en lämplig rubrik. 
 • Föreläsningssalen rymmer ca 60 åhörare
 • Möjlighet till uppkoppling av bärbar dator till videoprojektor i auditoriet.

 

 1. Utställningsplats 600 € (20 platser)
 • Utställningsplats med utrymme för 1-3 representanter. 
 • Till platsen ingår ett bord och vid behov andra önskemål.
 • + 50 € för en synligare plats.

 

 1. Annons i ASINDA-publikationen, 200 € / 100 €
 • Publikationen innehåller programmet för ASINDA 2022, artiklar, presentation av fakulteten samt alumner i arbetslivet. 
 • Upplagan är 150 st och delas ut till alla deltagare i ASINDA, samt till anställda vid laboratorierna.
 • Helsidas annons 200 € (Färg eller svartvit). 
 • Halvsidas annons 100 € (Färg eller svartvit). 

 

 1. Plansch under ASINDA evenemanget, 150 €
 • Planschen av företagets egen design trycks i färg (storlek A1), vilken hängs upp på en synlig plats under mässan.
 • Exempelvis företagets logo, kort information om företaget och/eller rekryteringsinformation (QR-kod).

 

 1. Företagspresentation + Utställningsplats + Helsidas annons 1200 € 

 

I priserna ingår morgonmål, lunch, kaffe, cocktail och sittning för företagsrepresentanterna! 

 

Vinsten från mässan går till Kemistklubben och dess verksamhet.