Lägg ditt namn på valboKKen!

Skriven 16 november 2020 23:14 av Erik Östman

 

Den 11 december väljs nästa års styrelsemedlemmar och funktionärer. Skriv ditt namn på valboKKen för att ställa upp! ValboKKen skickas ut via mail åt alla medlemmar under tisdagen.

Kemistklubben är en stor förening med en stor funktionärskår. Uppgifterna som behöver göras är många och varierande. Med andra ord finns det nått som kan intressera var och en.

För att kunna ställa upp till val hjälper det att veta hur KK är uppbyggt och fungerar.

På bilden finns KK:s organisation presenterad med korta beskrivngar om vad KK:s olika delar håller på med. Samma bild finns på KK-IG.

Den som vill veta mera ska hålla ögonen öppna efter de kommande veckornas presentation på KK-IG av styrelseposternas uppgifter och många av funktionärgruppernas uppgifter.

Även ett Zoomseminarie där styrelsen och många funktionärsgrupper presenterar sig kommer att ordnas 2 december. Där finns det möjlighet för de som är intresserade av att ställa upp till val att ställa frågor till nuvarande styrelse och funkkisar.

Även möjligt att skicka valrelaterade frågor till [email protected].

*Notera att det bara är KK:s poster som väljs 11 december, ASK som är en skilld förening från KK väljer sina poster vid ett senare tillfälle.