Förberedda frågor till styrelsevalet 2023

Skriven 30 november 2022 23:20 av Cecilia Dahl

Två förberedande frågor per post till valmötet och en oförberedd fråga som sen kommer på plats.

Frågorna är skrivna av den som nuvarande sitter på posten dvs. den som känner till posten bäst och tillsammans med valdiktatorn

Viceordförande

Vilka är KK:s viktigaste högskolepolitiska samarbetspartners? Hur skulle du driva och bevaka KK:s intressen i samverkan med dessa aktörer?

 

Hur skulle du uppmuntra kommande gulisar att fortsätta vara aktiva inom KK efter gulisveckan samt hålla kvar dem som studerande vid KPT?


 

Ekonomiser

Varför skulle du passa som ekonomiser och hurdan erfarenhet har du av att jobba med ekonomiska frågor från tidigare?

 

Har du några nya idéer för klubbens ekonomi och hur den kunde utvecklas på både kort- och långsikt?


 

Sekreterare

Vad tror du krävs av en sekreterare? Varför skulle du passa till posten?

 

Hur skulle du förbättra informationsflödet?

 

 

Näringslivsansvarig

Varför skulle du passa som näringslivsansvarig? Utmaningar?

 

Hur skulle du utveckla kemistklubbens spons och samarbets verksamhet för jubileumsåret?


 

Klubbhövding

Hurdan är en bra klubbis? Din roll i BR vs styrelsen?

 

Hur kan samarbetet med hf utvecklas?


 

Programchef

Har du ideer på nya typers samarbeten och evenemang som KK kunde ordna?

 

Varför skulle du passa som programchef?


 

Idrottsminister

Vad kan IM göra/utveckla inom Kemistklubben, utanför ASKs verksamhet? 

 

Hur kunde ASK utveckla sin verksamhet?