KK-100 Historikberättelse

Skriven 15 november 2022 14:27 av Joel Vauhkonen

Kemistklubben fyller 100 år 2023 och det betyder en ny och fin historik.🎉 Vi vill gärna ta del av era minnen som ni har av KK från studietiden. Det kan vara allt från studieminnen till festminnen, och minnen som nästan gått förlorade. Men allra helst vill vi veta vad som var det allra dummaste du gjort. Formuläret kan skrivas anonymt så att även de historier som normalt inte skulle få se dagsljuset kan få smyga sej in i historiken.

https://forms.gle/FEoeEZZq4wvGLPFZA