Till följd av coronasituationen inhiberas Kemistbaalen 2020. Dock så ordnas en alternativ baal via Zoom. För mera info se: Kemistsbaal goes Zoom