Betalningen för KK XCIX görs på Kemistklubbens konto

 

Mottagare: Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

Kontonummer: FI20 6601 0001 0479 76

Referensnummer: 4129

Meddelande: Deltagaravgift & namn

Sista betalningsdag: 9.11.2022

 

Använd i första hand referensnummer vid betalning. Ifall du betalar mer än en deltagaravgift, vänligen ange i meddelandet vems deltagaravgifter i tillägg till referensnumret, om möjligt.